Våra ramavtal

 

   

 

 

Varför använda Värmeks ramavtal?

 

 Du behöver inte göra en egen offentlig upphandling

 Du drar nytta av våra volymfördelar

 Du sparar tid och pengar

 Du upphandlar med höga miljö- och hållbarhetskrav

 Du vet att upphandlingen är korrekt upphandlad enligt LUF